Broderskap och framtidstro

Först vill jag ödmjukt tacka för att fått förtroendet att leda Arcturus av FGDO under ämbetsmannaperioden 2018-2020. Att inneha ämbetet Ädel Ärk, som bland annat innebär att leda de rituella inslagen och logens inre arbete, är inte exekutivt. Det är snarare ett lagarbete med en stark ämbetsmannakår i ryggen och flera utskott som tillsammans med ALLA övriga bröder har ett stort ansvar att förvalta och utveckla vår fantastiska loge. Detta oavsett om det rör logeverksamhet i allmänhet, rituellt arbete, rekrytering eller brödravård.

Just rekrytering och brödravård är helt centrala områden och utgör motorer för logens fortlevnad, och är intimt förknippade med varandra. Om brödravården fungerar - inom och utom logen - kommer vi bröder att oftare vilja komma till våra logemöten och vilja rekrytera nya presumtiva bröder. Nya bröder kan bidra med nytt syre och i sin tur rekrytera ytterligare bröder. Den fina trend Arcturus haft de senaste åren med god rekrytering vill jag fortsätta utveckla och fördjupa under ämbetsmannaperioden. Men, det förutsätter att vi tillsammans hjälps åt! Detta till exempel genom ett telefonsamtal eller ett besök till en broder som man inte hört av på länge, ge förslag till olika event, erbjuda samåkning eller att helt sonika bidra med en berättelse i efterlogen. Alla vi som är faddrar har här ett särskilt ansvar.

Ett annat område som jag anser är viktigt är ritualen. Även om samlingen i förlogen och den lättsamma samvaron i efterlogen tillsammans utgör en bra ordning är just ritualen grunden för vår existens, där vi efterhand lär oss mer via de olika gradstegen. Härvid vill jag verkligen understryka ritualens betydelse som ger oss druider en kort tid till eftertanke och reflektion. Jag vill också särskilt adressera Er bröder som periodvis tycker det är svårt att kombinera druidverksamheten med livspusslet eller helt sonika inte riktigt har hälsan eller orken att närvara en hel kväll: kom och närvara endast på mötet! Det kommer att berika oss alla.

För Arcturus fortlevnad och utveckling i E F E.

Lars O Jonsson
Ädel Ärk