Ämbetsmannakår

Lars Jonsson
Ädelärk
lindahlsfonden@hotmail.com

Kenneth Pavval
Skrivare
itkepa@yahoo.se

Håkan Engström
Organist
 

Nils Erik Johansson
Medärk

Johan Malmström

Skattmästare
kommkoenig@yahoo.se

Jonny Åhman
Innervakt

Stefan Hansson
Logevärd
stefanhansson100@gmail.com

Gerry Axtelius
Tjänstgörande oldärk

Per Fredriksson
Marskalk

Jan Erik Holm
Yttervakt
 

......................................................................................................................................................