Ämbetsmannakår

Ola Karvonen
Ädelär
olak.1956@outlook.com

Christer Rangvald
Skrivare 
christer.f.r@telia.com

Johan Malmström
Organist
 

Ola Karvonen
Medärk
 

Ola Arvidsson

Skattmästare

Jan Erik Holm
Innervakt

Anders Ackelid
Logevärd

pmpod@yahoo.com

Lars Jonsson
Tjänstgörande oldärk

Per Fredriksson
Marskalk

Pär Ekbom
Yttervakt
 

......................................................................................................................................................