Ämbetsmannakår

Nils Erik Johansson
Ädelärk
 nisse@nisse.org

Kjell Rune Sundqvist
Skrivare 
krsinst@gmail.com

Johan Malmström
Organist
 

Ola Karvonen
Medärk
olak.1956@outlook.com

Carl Johan Westborg

Skattmästare

Jan Erik Holm
Innervakt

Fredrik Walter
Logevärd

fredrik@dianthus.nu

Gerry Axtelius
Tjänstgörande oldärk

Per Fredriksson
Marskalk

Pär Ekbom
Yttervakt
 

......................................................................................................................................................